Wie ben ik?

Professionele en persoonlijke identiteit.

Allemaal hebben we verschillende manieren om onszelf te omschrijven. Ik zal proberen mijzelf hieronder aan u voor te stellen:

Creatief, innovatief, verbindend.

Als professional ben ik al ruimte tijd werkzaam in de jeugdhulpverlening. Op mijn 15e ben ik begonnen in de jeugdhulpverlening en heb hierbij verschillende facetten van de zorgsector mogen ontdekken. Door nauwe samenwerking met aanpalende wetgeving heb ik als hulpverlener ervaren hoe complex en ingewikkeld het samenwerken kan zijn waarbij verschillende belangen soms niet meer verstaanbaar lijken te zijn.

De afgelopen jaren heb ik mij mogen richten op het ondersteunen van professionals, het verbeteren van werkprocessen en het verbeteren van de verbinding met samenwerkingspartners met 1 doel, een zinvolle en betekenisvolle bijdrage leveren aan onze dagelijkse maatschappij.

Met elkaar en voor elkaar, is mijn passie.

Wat doe ik?

Vooruit kijken kan alleen door af en toe stil te staan.

Als professional ben ik deskundig in het bieden van intervisie en supervisie, aan groepen en individu’s. Reflecteren op je eigen handelen met als doel het veranderen en verstevigen van je professionele identiteit.

Procesbegeleiding, hierbij richt ik mij op organisaties en teams die met elkaar willen veranderen. Thema en onderwerp afhankelijke van de behoefte, die gezamenlijk in kaart wordt gebracht. Als procesbegeleider vind ik het belangrijk om systematisch, resultaatgericht en gezamenlijk met elkaar te gaan onderzoeken en tot verandering te komen.

“Met mijn voeten in de klei blijven”. Omdat het belangrijk is dat ik de verhalen blijf horen, en tevens omdat het mij nog veel plezier brengt, ben ik als pedagogische adviseur betrokken bij jeugdigen die een indicatie krijgen vanuit de Wet Langdurige Zorg.

Stuur een email om kennis te maken met elkaar: amanda.vanschijndel@hotmail.com

%d bloggers liken dit: