Professionele identiteit

Waar ben ik van?

Waarom zou jij je bezig moeten houden met je professionele identiteit?

In een omgeving waar…

• veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen

• waar het aantal samenwerkingsrelaties toeneemt

• waar leren en ontwikkelen geen uitstapje meer is maar een belemmering vanwege de werkdruk…

Is het belangrijk te weten wat je basis is. Je professionele identiteit is die basis. Het geeft veerkracht om met veranderingen om te gaan, herkenbaarheid in je handelen, een kompas voor het eigen leren en ontwikkelen en een fundament om met transformaties om te gaan.

Je professionele identiteit is een antwoord op de vraag: Waar ben ik van?

Begin bij het delen van je verhaal, maak tijd en ruimte voor jezelf. #geïnspireerd #begeleidingskundige #professionele ontwikkeling

Professionele identiteit

Waar ben ik van?

Waarom zou jij je bezig moeten houden met je professionele identiteit?

In een omgeving waar…

• veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen

• waar het aantal samenwerkingsrelaties toeneemt

• waar leren en ontwikkelen geen uitstapje meer is maar een belemmering vanwege de werkdruk…

Is het belangrijk te weten wat je basis is. Je professionele identiteit is die basis. Het geeft veerkracht om met veranderingen om te gaan, herkenbaarheid in je handelen, een kompas voor het eigen leren en ontwikkelen en een fundament om met transformaties om te gaan.

Je professionele identiteit is een antwoord op de vraag: Waar ben ik van?

Begin bij het delen van je verhaal, maak tijd en ruimte voor jezelf. #geïnspireerd #begeleidingskundige #professionele ontwikkeling

Werken aan werkdruk.

Samen met Mareille Boor, een passievolle en inspirerende collega, de afgelopen periode hard gewerkt aan een workshop en training gericht op werkdruk en deze al meermaals mogen aanbieden.

Werkdruk. Een thema bij veel onderwijsvoorzieningen en zorginstellingen volgens verschillende medewerkers tevredenheidsonderzoeken en professionals. Maar wat is werkdruk nu precies?

We starten bij de betekenis. Wat is volgens jou en je collega’s werkdruk? Wat hebben jullie gemeen met elkaar? Welke wensen zijn er?

Diverse onderzoeken hebben omschreven wat werkdruk betekent, het verschil tussen werkdruk en werkstress, en wat gezonde werkdruk is. Wij lichten dit graag verder toe.

En nu? Praktische tips bestaan er genoeg, maar om duurzaamheid te creëren is het leren omgaan en verminderen van ongezonde werkdruk belangrijk. Dit begint bij de basis. Vanuit deze basis kun je een stevig anker neerzetten. Een anker dat symbool staat voor zinvol werken.

Interesse gekregen? Neem contact op!

Groep van min. 7 en max. 15 professionals.
Online en offline (incompagny mogelijk)