Supervisie en Intervisie

Er zijn verschillende diensten mogelijk. De invulling word altijd in overleg bepaald. Samen zullen we een overeenkomst met hierin de verwachtingen, frequentie en de kosten.

‘Professionele identiteit ontstaat in de wisselwerking tussen het individu, zijn of haar vak en context. Professionele identiteit gaat dus over de verhouding tot jezelf en de verhouding tot anderen; de verhouding ten opzichte van wat persoonlijk en wat vakmatig is. De professionele identiteit verbindt deze onderdelen. Professionele Identiteit is datgene wat een bepaalde professional onvervreemdbaar de eigen kleur geeft in een bepaalde context.’ (Ruijters, 2018)

Supervisie

Als supervisor biedt ik individuele- en/of groepssupervisie. Van nature ben ik nieuwsgierig en deze nieuwsgierigheid draagt eraan bij dat ik vragen kan stellen die een nieuwe perspectief kunnen bieden aan de supervisant. Het opnieuw formuleren van een betekenis door het onderzoeken van normen en waarden. Jouw vraag staat centraal en is leidend voor het vorm geven van de supervisiebijeenkomsten.

Tijdens supervisie maak ik graag gebruik van creatieve werkvormen zoals een mind-map, een bordspel en tekenen. In overleg met jouw kunnen we kijken hoe deze werkvormen kunnen ondersteunen in het proces tot zelfreflectie.

Als supervisor vind ik het belangrijk om samen met jou thema’s te bespreken die je zou willen onderzoeken tijdens de bijeenkomsten. Je persoonlijke en professionele identiteit staan centraal.

Intervisie

Bij de interactie Academie in Antwerpen heb ik de training Intervisie Begeleiden en een workshop Coaching gevolgd. Vanuit mijn eigen werkzaamheden als professional volg ik begeleide intervisie met collega’s. Bij intervisie vind ik het belangrijk om in overeenstemming met elkaar een werkvorm te kiezen.

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.
Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

“ I HAVE NO SPECIAL TALENT. I AM ONLY PASSIONATELY CURIOUS.”

– ALBERT EINSTEIN

%d bloggers liken dit: